Kes me oleme ?

Ise peame end pärismaalasteks, kes püüavad jätkata oma esiisade uskumusi ja traditsioone. Meie talu asub metsade keskel, seepärast püüame meid ümbritseva loodusega säilitada head läbisaamist. Talu püüab majandada oma maid biodünaamika põhimõtetel. Selle ülesande lahendamiseks on meie leibkonnas päris palju abilisi nii sõraliste, kui kabjaliste näol. Kümmekond kitse aitavad hoida majaümbrust võsastumast, rikastades samal ajal piima ja liha näol pere toidulauda. Mõned hobust hoolitsevad selle eest, et muru oleks korralikult pügatud majast kuni metsapiirini.  Samas meelitab hobusesõnnik ja – jõhv lähedusse pesitsema erinevat liiki värvulisi, kes omakorda hoolitsevad selle eest, et majaümbrus oleks võimalikult sääse ja teiste lendlevate vereimejatevaba ning pakuvad linnulaulu näol mõnusat vaheldust tehismuusikale.  Hobuste missiooniks on muidugi veel pakkuda pererahvale ja ka teistele huvilistele sportlikku ajaviidet ratsutamisvõimaluse ja skjöringu (hobune veab köie otsas suusatajat) harrastamise näol.  Mõned värvilised maatõugu villakerad kannavad hoolt, et pikkadel talveõhtutel perenaisel igav ei hakkaks – nende kasukatest, millest nad kaks korda aastas peavad loobuma, ketrab käsitöökiiksuga perenaine kodusel teel lõnga, millest omakorda valmivad vaibad ja muud kudumid.  Sama eesmärki täidavad ka perenaise hoole all kasvatatavad villaküülikud.
Kuna meie maavaldused pole suured, siis põllumajandus piirdub meil oma tarbeks kartuli kasvatamisega ja rohumaade uuendamisega, kusjuures mullaviljakuse suurenemise eest kannavad hoolt vihmaussid. Hobuse-, kitse- ja lambasõnnik jõuab ka pärast paari aastast kääritamist põllule ja heinamaale komposti näol. Nii me siis elame – tegutsedes lokaalselt, mõeldes globaalselt.
Käsitöötalu on doomeni nimeks valitud seepärast, et ta iseloomustab meie elulaadi kõige otsesemalt. Käsitööhuvilise perenaise toodangut pakume ka huvilistele müügiks (sellekohast infot avaldame oma kodulehel) ja oma talupidamise majandamisel ongi eesmärgiks harrastada käsitööd (mitte kõrget mehhaniseerimise taset). Seda eesmärgiga pakkuda osalistele kerget füüsilist tegevust, mis tänapäevases elukorralduses paraku on kadumas ja mis omakorda on otseseks põhjuseks inimeste terviseprobleemidele.